भगवान जस्ती आमा

1 min read

१. एउटा वुवाले आफ्नो छोराछोरीको निम्ति गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको उनीहरुको आमालाई हृ'दयदेखि नै माया गर्नु हो ।...

error: Content is protected !!