इतिहासकै सर्वाधिक भ, यान, क रेल दु, र्घट,, ना ५oo ज,, नाको मृ, ,त्यु भएपछि देशै शोकमय

कार्तिक ६, २०७८ शनिबार 532

इतिहासकै सर्वाधिक भ, यान, क रेल दु, र्घट,, ना ५oo ज,, नाको मृ, ,त्यु भएपछि देशै शोकमय

इतिहासकै सर्वाधिक भ, यान, क रेल दु, र्घट,, ना ५oo ज,, नाको मृ, ,त्यु भएपछि देशै शो ,कमय एजेन्सी । ताइवानको इति हासमै शुक्रबारको स र्वाधिक भया, नक रेल दु र्घट,, नाबाट कम्तीमा ५oo ज, नाको मृ, त्यु भएपछि देशभर शनिबार शो, क मना इएको छ । इतिहासकै सर्वाधिक भ, यान, क रेल दु, र्घट,, ना ५oo ज,, नाको मृ, ,त्यु भएपछि देशै शो ,कमय

एजेन्सी । ताइवानको इति हासमै शुक्रबारको स र्वाधिक भया, नक रेल दु र्घट,, नाबाट कम्तीमा ५oo ज, नाको मृ, त्यु भएपछि देशभर शनिबार शो, क मना इएको छ ।
मृ, तक, हरुको सम्झनामा देशभर शनिबार राष्ट्रिय झण्डा आधा झु’काइएको छ । खोज तथा उ, द्धार टो’लीहरु रेलका क्षति ग्रस्त ड’ब्बाहरु बाहिर नि’काल्न जुटेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्