कोरोना भा’इरसको भी’षण मा’रमा इटाली – एकै दिनमा ४७५ को मृ*त्यु”

1 min read

एजेन्सी। कोरोनाभा’इरसको सबैभ’न्दा बढी’ मा’रमा परेको, चीन, त्यो सं’क्रमणमाथि, नि’यन्त्रण गर्दै, यतिखेर, सा’मान्य अ’वस्थातिर फ’र्कने, तर’खर’ गर्दैछ । तर’ ठीक, यतिनै, बेला त्यो संक्र’मणको भी’षण मा’रमा चा’हिँ, यु’रोपेली दे’श इ’टाली, परेको छ । इ’टालीमा’ बुध’बार एकै दिन’मा, को’रोना -भाइ’रसको, का’रण ४७५ जनाको मृ’त्यु भएको छ, । यतिखेर, को’रोनाभा’इरसको’ म’हामारीको ‘कहर’ यु’रोपमा’ बढी’ के’न्द्रीत भएको छ, र त्यसको, सबैभ’न्दा ठू’लो शि’कार, इ’टाली भएको छ ।

यो ले’ख्दासम्म, इ’टालीमा २ हजार ९ सय ७८ जनाको मृ’त्यु, भइसकेको, छ । अहिले, इ’टालीमा ३५ हजार ७ सय १३ जना, यो, सं’क्रमणको शि’कार भइसकेका छन् । त्यसो त इटा’लीमा संक्रमितम’ध्ये ४ हजार २५ जना, नि’को, पनि भइ’सकेका, छन् । जोन ह’प्किन्स युनि’भर्सिटीका, अनु’सार यति’खेर सं’सारभरिमा, यो भा’इरसले, २ लाख १ ह’जारलाई सं’क्रमित, गरि’सकेको छ,” भने यसकै, का’रण ८ हजार, ज’नाको मृ’त्यु, भइ’सकेको छ । त्यसो त वि’श्वव्या’पी, रुपमा सं’क्रमित,’हरुमध्ये ८३ हजार जना निको पनि भइसकेका छन् । Title Photo: https://www.businessinsider.com

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!