गोलीको घा’उ भन्दा बोलीको घा’उ निकै दर्दनाक हुन्छ’ – सत्य साईबाबा’

1 min read

धेरै अ’नुयायीहरू भएका धर्मगुरु हुन् सत्य साई । बास्तबिक नाम सत्यनारायण; राजु रहेका उनी मजदुरी गरेर घर चलाउने एउटा गरीब प’रिवारका सन्तान थिए । उनको जन्म सन् १९२६ नोभेम्बर २३ मा भ’एको थि’यो। उनी; प’रिवारका कान्छा छो’रा थिए । उनकेहि भ’नाइहरु छन्; ज’सले त’पाइको जीवन ब’दल्न स’क्छ । उनका उ’पदेशहरु मा’नव जी’वनलाई; अ’र्थपूर्ण र उ’पयोगी बनाउने खालका छन्; । उ’नका वि’चारले; जीवनमा सधैं; अ’गाडि बढ्न म’द्दत गर्नेछ । हे’र्नुहोस् स’त्य सा’ईबाबाका केहि उ’पदेशहरु जसले त’पाइँको जी’वन नै ब’दल्न सक्छ ।

आफूलाई गा’ली गर्नेलाई प्रेम गर्न नछोड । सेवा प्रेमको अर्को रूप हो । बोल्नु र गर्नुपूर्व एकछिन सोचे गल्ती हुदैन ।सधै अरूको विचार र दृष्टिकोणला;ई आदर गर ।ईश्वरलाई पूर्ण वि’श्वास रा’ख्नेले जे पनि पाउन स’क्दछ । भ’गवान आफैभित्र हुन्छ । बो’लीको घा’उ वाणको (गोलीको ) घा’उ भन्दा द’र्दनाक हुन्छ ।अरूबाट प्रतिष्ठा र आ’दर पाउने इ’च्छा नराख ।

Facebook Comments
error: Content is protected !!