पुसको ठण्डीमा ह’ट नाइका साम्राज्ञी छोटो पहिरनमा’

1 min read

काठमाडौं, १५ पौष । सा’म्राज्ञी रा’ज्यलक्ष्मी शाह च’ल्तीकी ना’यिका हुन् । उनी च’र्चाबा’हिर क’हिले जा’न्नन् । सा’माजिक स’ञ्जालमा पनि स’क्रिय छिन् । य’सपटक सा’म्राज्ञीले तल्लो छो’टो वस्त्रको त’स्बिर रा’खेकी छिन् । शि’रमा टो’पी ल’गाएपनि जि’न्सको क’पडा छोटो छ ।सुन्तलाको बोटमुनी खि’चिएको त’स्बिरमा सा’म्राज्ञी भा’वुक दे’खिन्छिन् । उनले जि’न्सको स’र्ट खोल्दा सेतो भेष्ट देखिएको छ ।

Facebook Comments
error: Content is protected !!