आमा कहाँ छिन् भनेर सो’ध्दा नबताएपछि पि’ताले आफ्नै छो’रीलाई नै मा-रीदिए”

1 min read

काठमाडौं। एक पिताले आफ्नी छो’रीसँग उनकी आमा कहाँ छिन् भनेर सोधेका थिए । तर, छोरीले आमाको ठेगाना बताइनन् । त्यसपछि रिसाएका पिताले छोरीलाई २० गो ली हा नेर मा रिदि एका छन् । पि ताले छो रीलाई पहिले का रले ठ क्कर दिए त्यस पछि छो रीलाई २० गो ली हा नेका थिए । *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****, 

टर्कीमा भएको यो घट नामा ६९ वर्षका मु स्तफा अली यिलमाजलाई पु लिसले प क्राउ गरेको छ । मुस्तफाकी २८ वर्षकी छोरी जनरल प्रा क्टिसनर गुलनुर यि लमाज आ फ्ना २ साथीहरुसँग बा लिकेसरको एन्ताल्यामा प रीक्षा दिनको लागि जाँदै थि इन् । तर, उनका पि तालाई  उनी क हाँ छि न् भन्ने राम्रो सँग थाहा थियो कि नकि उनले छो रीको कारमा जी पीएस डि भाइस ज डान गरेकाथिए*****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****, 

का रमा गइरहेकी छो रीलाई मु स्तफाले अ र्को गा डीले ठ क्कर दिए त्यसपछि का रबा ट ता न्दै बा हिर नि काले । छोरीलाई बा हिर नि कालेर उनले २० गो ली हा ने । द सनको रिपोर्ट अनुसार यीमध्ये ११ वटा गो ली गुलनुरको टा उकोमा ला गेका थिए । गो ली हा नेप छि घ टना स्थ लबाट फ रार भएका मु स्तफालाई पु लिसले ब न्दुक सहित प क्राउ गरेको छ । *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****, 

Facebook Comments
error: Content is protected !!