नेपालगञ्जमा फे’री घ’ट्यो य’स्तो अ’नौ’ठो घ’ट’ना, बि’वाह अघि नै सबै सि’का’इदि’न्छु भन्दै क’पडा खोल्न ल’गाई गो”प्य”

1 min read

काठमाडौ / छोरी र बा’लि काहरु मा’थि हुने न’राम्रा घ’ट नामा परिवारकै स’दस्य सं’लग्न भएका धेरै उ’दाहरण देखिएका छन् । बैतडी घ’टनामा पनि नातामा भाई नै संलग्न भएको खु लेको छ । यता बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि आफ्ना २ नाबालक बहि’नीहरुलाई त्य’स्तै कार्य गरे’को अ’भि योगमा दा’जु वि’रु’द्ध प्र’हरीमा उ’जुरी परेको छ ।*भि डियो हे र्न तल क्लि क गर्नुहोस*

घ’टना सार्वजनिक भएपछि दाई ए’काएक भा’गेर भा’रत पुगेको हुनसक्ने आशं’का प्रहरीले गरेको छ । घरमा कोही नभएको बे’लामा घरमा आउने सा’नो बुवाका छोरा दाईले १० र १२ वर्षका बहिनीलाई नराम्रो कार्य गरेको अनुस’न्धानवाट खु’लेको हो । परिवारले घ’टना ढि’लो था’हा पाएकाले प्रहरीमा पनि ढि’लोगरी उजुरी प’रेको इ’लाका प्रहरी का’र्यालय कोहलपुरका मु द्दा फाँ’टका इन्चार्ज शुभराज ब मले बताए । *याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*

२१ मंसिरमा दाईले नै १० र १२ ब’हिनीहरुलाई क र णी गरेको भ’न्दै उ’जुरी परेपछि अ’नुसन्धान था’लेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘दा’ई भा गे र भा’रत ग’एको आ’शंका गरिएको भएपनि प्र’हरीले खो’जी जा’री राखेको ज’नाएको छ । ‘घ’टना वि’वरण सु’नाउँदै बा’लिकाहरुका बु’वाले भने, हा’मी नभ’एको बेला’मा घ’रमा आ’उँदो रहेछ।*याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****

ध म्की दि’एर क’प’डा खो’ ‘ल्दै वि’वाह अघि नै सबैकुरा सि’काइ’दि’न्छु भनेर ‘हा’म्रा भि’त्रि अ’ङ्ग खे’ला’उ’ने ज’’स्ता काम ग’र्दो रहेछ । ‘जे’ठी छो’रीसँग त्यस्तो व्य’वहार भएको छो’राले दे’खेर हा’मी’लाई भ’न्यो। छोरी’सँग बु’झ्दा का’न्छी छोरी’सँग त्य’स्तै क्रि’’या’कला’’प प’टक–पट’क गरे’को था’हा पा’एपछि उ’जु’री गरे’का हौं।’ *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!