१३ वर्षीय बा’लिकाको पे’टमा भा’उजुका भा’इको ७ महिनाको ग’र्भ, …छोरीलाई वि’राटनगरमा छा’डेर बु’बा भा’रत फ’रार’

1 min read

राटनगर / १३ वर्षीय ग र्भव ती छोरीलाई विराटनगरमा छाडेर भार तीय नागरिक भागेका छन् । सानिमाको घर जाने भन्दै विराटनगर ल्याएर भारत सीतामढीका नागेन्द्र साह भागेका हुन् । २९ माघमा उ नले सात महिनाकी ग र्भवती छोरीलाई सुनसरीको भा ण्टाबारी हुँदै विराटनगर ल्या एका थिए । छोरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मो रङ अगाडि छा डेर नागेन्द्र भागेका हुन् । प्रशासन का र्यालय अगाडि रोएर ब सिरहेको दे खेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,

प्रहरीले बा लिका लाई ए बिसी नेपाल विराटनगरको जि म्मा लगाएको छ । एबिसी नेपालमा रहेका बेला बि रामी भएपछि कोसी अस्पतालमा स्वा स्थ्य जाँच गर्दा गर्भ र हेको खु लेको थियो । ‘बा लि काको पे टमा २८ ह प्ता को ग र्भ छ,’ एबिसी नेपाल वि राटनगरकी प्रमुख वि ष्णु श र्मा पन्तले भनिन्, ‘बु बाले सा निमाको जा ने भ न्दै ल्या एर विराटनगरमा छा डेर घर फ र्किए, लिन बो ला उदा आ एका छै नन् ।’ ***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**

उनका अनु सार भा उजुका भा इले क रणी ग रेपछि बा लिकाको ग र्भ रहेको थियो । ब ला त्का रको ग र्भप तन गर्न स क्ने अवस्थामा नरहेको उनले ब ताइन् । ‘ब च्चाको तौ ल एक कि लोमात्रै रहेछ, बा लिकाको स्वा स्थ्य पनि कमजो र छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले भार तमा नै पु नस्र्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषासँगको समन्वयमा भारतमा नै बा लि कालाई फ र्का उने तया री भएको ब ताइन् । छो रीलाई छा डेर गएका बाबु पहिचान भए पनि लिन भने नआएको उनले बताइन् ।

इ ज्जत जाने भन्दै बुबा छोरी लिन नआएका हुन् । ‘बालि काको लुगा सबै झोलामा हालेर ल्या एका रहे छन्,’ उनले भनिन्, ‘बुबाले छा डेर भागेका हुन् भन्नेमा छो रीलाई जान कारी छै न ।’ उ द्दार गर्नुअ घि बा लिका दि नभर जिल्ला प्रशासन का र्यालय अ गाडि रुँ दै ब सेकी थिइन् । एबिसीले ध नुषा प्रहरीलाई बा लिकाको जि म्मा ल गाउने र प्रहरीले भारतीय प्र हरीको जि म्मा ल गाउने उनले बताइन् ।- स्रोत:कोशि अन लाईन /// *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!