रा’ती सा’थीको को’ठामा पुगेकी यी युवती,

काठमाडौं। एक १९ वर्षकी किशोरीले दावी गरेकी छिन् कि जब उनी रातमा एक युवकको कोठामा गइन् त्यही बेला अचानक युवकका अन्य ११ जना साथीहरु आए र सबैले क’रणी गरे । घ टना सा इप्रसको हो, जहाँ बेला यती क शोरी एक सस्तो रि सोर्टमा बसेकी थिइन् । किशोरीले आफू एक युवकसँग कोठामा भएको स्वीकार गरेकी छिन् । कि शोरीको उ जुरीपछि सबै १२ जना युवकवि रुद्ध क रणीको मु द्दा चला इएको छ । आ रोपी सबै युवकहरु इज रायलका हुन् । कि शोरीका अनुसार ती युवकहरुले उनी बे’होस भएपछि मात्र छो डेका थिए । किशोरीको श’रीरमा चो’टका कै यौं नि शान पा इएका छन् । कि शोरी साइप्र सको अयी नपा शहरमा पेम्बोस नपा रक्स होट लमा बसेकी थिइन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!