दशैँ आयो, यि बृद्ध भन्छन् छा*क टा*र्ने अन्न छैन, का*टिएको ए*उटा खुट्टाले म कसरी बाँ*चौँ ?

1 min read

काठमाडौँ । नेपालीहरुको म*हान पर्व बडादशैँ घर आँ*गनमा भि*त्रिइसकेका बेला ज*ताततै ह*र्ष र खु*शी देखिएको छ । मौ*समले पनि सा*थ दिन था*लेको छ । तर भिडियोमा देखिएका यि बृद्ध बल बहादुर नेपाली अ*पागं छन् । परि वारमा एक्लै रहेका बलबहादुरका दु*ख पहाड ज*त्रै अ*ग्ला छन् । प*रिवारमा ए*क्लै रहेका बलबहादुरसँग छा*क टा*र्ने अन्न पनि छैन । उनी छि*मेकीहरुको स*हयोगले च*लेका छन् ।६३ वर्षका उनले नि*यमित रुपमा भ*त्ता पनि पाएका छैनन ।

मा*गेर जि*न्दगी च*लाउँदै आएका उनको एउटा खु*ट्टा का*टिएको छ । जसका का*रण पनि उनी रा*म्रोसँग एउटा खु*ट्टाले हिँ*ड्न अ*समर्थ छन् । घरमा दाउरा का*ट्दा उनको खुट्टा ८ वर्ष अघि का*टियो । खुट्टा का*टिएपछि पत्नि पनि बि*तिन् । घरमा रहेका २ छोरीले सा*थ छा*डेर गएपछि यि बृद्धले नुन र खुर्सानीसँग छा*क टा*र्दै आएको बताएका छन् । 

Facebook Comments
error: Content is protected !!