ज्योती मगरले छो’टो भिडियो मा यस्तो ह’र्कत गरेपछी फेसबुकमा भा’इरल ( भिडियो हेर्नुहोस )

1 min read

नेपालकि ह’ट र से’क्सी मोडल भनेर नेपालीहरुले ज्योती मगर लाई नै चिन्ने गर्दछन । ज्योती मगर अरु भन्दा छुट्टै खाले भिडियोमा अभिनय गर्न रुचाउछिन । ज्योती मगरले छो’टो भिडियो मा यस्तो ह’र्कत गरेपछी फेसबुकमा भा’इरल । ज्योती मगरले छो’टो भिडियो मा यस्तो ह’र्कत गरेपछी फेसबुकमा भा’इरल ।

ज्योती मगरले छो’टो भिडियो मा यस्तो ह’र्कत गरेपछी फेसबुकमा भा’इरल । ज्योती मगरले छो’टो भिडियो मा यस्तो ह’र्कत गरेपछी फेसबुकमा भा’इरल । ज्योती मगरले छोटो भिडियो मा यस्तो ह’र्कत गरेपछी फेसबुकमा भा’इरल । ज्योती मगरले छो’टो भिडियो मा यस्तो ह’र्कत गरेपछी फेसबुकमा भा’इरल

Facebook Comments
error: Content is protected !!